ວັນທີ01ມີຖຸນາ2020 ຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຢ່າງສຸດໃຈ

ວັນທີ01ມີຖຸນາ2020 ຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຢ່າງສຸດໃຈ,ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນຢ່າງສຸດໃຈ,ບໍລິສັດພະລັງງານລາຊິຕາຈໍາກັດຂໍເປັນສ່ວນນື່ງໃນການຄືນຄວາມສົມບູນໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດ.

ຕອນຮັບ ທາງຄະນະ ວິທະຍາດ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ

13/02/2020 ອໍານວຍການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອນຮັບແລະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາແລະຄວາມຮູ້ກຽວກັບເຂື່ອນໃຫ້ກັບທາງຄະນະວິທະຍາດສີ່ງແວດລ້ອມຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ.

ຕອນຮັບ ທາງຄະນະເສດຖະສາດ ສາຂາ ການເງີນ-ການທະນາຄານຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ

6/02/2020 ອໍານວຍການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອນຮັບແລະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາແລະຄວາມຮູ້ກຽວກັບເຂື່ອນໃຫ້ກັບທາງຄະນະເສດຖະສາດສາຂາການເງີນ-ການທະນາຄານຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ.

ຕອນຮັບທາງຄະນະເສດຖະສາດ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກ ມ/ຊ ລົງມາ ທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ

ອໍານວຍການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອນຮັບແລະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາແລະຄວາມຮູ້ກຽວກັບເຂື່ອນໃຫ້ກັບທາງຄະນະເສດຖະສາດສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກ ມ/ຊ ລົງມາທັດສະນະທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ.

One World, One Heart for Khammuan

ເຖິງເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍວັນນໍ້າຈະບົກລົງ,ແຕ່ນໍ້າໃຈຍັງຈະຄົງລົ້ນຢູ່.ສືບຕໍ່ສົມທົບໃຫ້ກັບຄົນທີຖືກອຸທົກກະໄພ. ສາດມາດຮ່ວມໃຈກັນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຊ່ອງທາງແລະຕິດຕໍ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: ຕິດຕໍ່ພົວພັນສອບຖາມ: – ທ່ານ ບຸນທວາຍ ສີລິປັນຍາທອງ 020-55550031 – ທ່ານ ຄໍາພູວົງ ຫອມມະນີ 020-92879789 ຫຼືສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການໂອນເຂົ້າເລກບັນຊີລຸ່ມນີ້: – […]

One World, One Heart for Attapeu

ເຖິງເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍວັນນໍ້າຈະບົກລົງ,ແຕ່ນໍ້າໃຈຍັງຈະຄົງລົ້ນຢູ່.ສືບຕໍ່ສົມທົບໃຫ້ກັບຄົນທີຖືກອຸທົກກະໄພ.

ທິມງານພາກສະໜາມກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີ2016

ເມື່ອໃນວັນທີ8ເດືອນມັງກອນປີ2017ທີ່ຜ່ານມາ,ກອງປະຊຸມຄະນະຜູ້ຖືກຮຸ້ນແລະທິມງານພາກສະໜາມກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີ2016ທີຜ່ານມາແລະຕຽມພ້ອມແຜນປະຕິບັດງານໃນປີ2017.ພ້ອມໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກໃນພາກສະໜາມ,ຖືວ່າກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ.

X