ວັນທີ01ມີຖຸນາ2020 ຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຢ່າງສຸດໃຈ

ວັນທີ01ມີຖຸນາ2020
ຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຢ່າງສຸດໃຈ,ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນຢ່າງສຸດໃຈ,ບໍລິສັດພະລັງງານລາຊິຕາຈໍາກັດຂໍເປັນສ່ວນນື່ງໃນການຄືນຄວາມສົມບູນໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດ.
X